អគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) ប្រកាសផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីរយៈពេល៤ថ្ងៃ នៅតំបន់មួយចំនួនចាប់ពីថ្ងៃទី២៨ ខែមករា

3049

(រាជធានី​ភ្នំពេញ)៖ ​អគ្គនាយកអគ្គិសនីកម្ពុជា (EDC) លោក កែវ រតនៈ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ បាន​ចេញ​​​សេចក្ដីជូនដំណឹង​មួយ ​ស្ដីពី​ការ​ផ្អាក​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ត​អគ្គិសនី៤ថ្ងៃ នៅចុងខែមករានេះ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៦។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងដដែលនេះ តំបន់​​ភ្លើង​​មួយ​ចំនួន ​ដែលត្រូវផ្អាកការ​ផ្គត់ផ្គង់​ចរន្ត​អគ្គិសនី ចំនួន៤ថ្ងៃ ទៅ​តាម​ពេល​វេលា និង​ទីកន្លែង​ រួមមាន៖

EDC